Ring oss på:
92 81 40 20
 

Kvantemedisin

Kvantemedisin er læren om kroppens celle- kommunikasjon, og metoder for å bruke kroppens informasjonssystem til å lese av og gjøre korreksjoner ved hjelp av datastyrte apparater.

Kroppen vår er som kjent verdens fineste maskineri. Det foregår ekstremt mange prosesser i kroppen til en hver tid. Nesten ingen av disse prosessene kan vi styre med vår bevissthet, men likevel utføres de fleste prosessene ganske bra. Vi har et komplisert indre kommunikasjons- og kontrollsystem som styrer dette.

Med kvantemedisin kan man lese av signalene som går i kroppens ulike informasjonssystem, og man kan påvirke disse og behandle ubalanser og blokkeringer. Med kvantemedisinske metoder kan man derfor finne problemer på et langt tidligere stadium, og man kan behandle årsaken i tillegg til symptomene.

Skolemedisin vs kvantemedisin
Vi er ydmyke og fulle av respekt for det som skolemedisinen har uttrettet for millioner av mennesker med alvorlige sykdommer. Vi ser det som en av våre oppgaver å skape grunnlag for tilsvarende ydmykhet og respekt fra skolemedisinens utøvere overfor det faktum at verden har gått et skritt videre.
Vitenskapen har etterhvert gitt oss svar på spørsmål som for få år siden var ubesvarte. Mye gjenstår av forskning, men det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å våge å gå den nye veien.
En del av de vitenskapelige erkjennelsene har desverre skremt skolemedisinske kolleger fra å involvere seg i et nytt vitenskapelig paradigme. Dette har nok flere årsaker, som vi ikke skal berøre her.
Nye erfaringer
Vi som tør å se på nye sannheter, føler det viktig å benytte dette nye faget. På den måten skaffer vi oss relevant erfaring (og dokumentasjon) og bidrar til brobygging mellom alternativ-medisinen og skolemedisinen.
For vår egen del må vi innrømme at det nye faget ser meget lovende ut. Vi ser fram til mange år med positive erfaringer i arbeidet for den enkeltes helse. Skolemedisinen kan ikke garantere alle sine pasienter evig liv eller varig helbred. Det kan heller ikke alternativ-medisinen.

Kvantemedisin kan brukes på både mennesker og dyr

Behandlere:
Helge
Karen Inger